HOUSE  LD1

project: HOUSE x LD1

status: ID(in development)

program: housing

NL 

Deze karakteristieke dijkwoning ondergaat een prachtige transformatie, waarbij het voorste gedeelte aan de dijk behouden is gebleven en het achterhuis volledig gemoderniseerd is met rieten dak. Als aanvulling op de bestaande structuur is er een slanke uitbouw gerealiseerd, die naadloos aansluit op het achterhuis. Deze uitbouw is mooi vormgegeven met een eikenhouten spantconstructie in het zicht. Het ontwerp heeft het karakter van de dijkwoning weten te behouden, terwijl het tegelijkertijd voorzien is van moderne elementen en functionaliteiten. Het rieten dak draagt bij aan het karakter van het woonhuis, terwijl de ranke uitbouw een eigentijds en verfijnd aspect toevoegt. Het eikenhouten spant van de uitbouw is niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook constructief. Het biedt een harmonieus samenspel van oude en nieuwe elementen. Dit ontwerp is een geslaagde combinatie van het behouden van het karakter van de dijkwoning, het moderniseren van de ruimtes en het creëren van een elegante uitbouw. Het resultaat is een harmonieuze en tijdloze woning die voldoet aan de hedendaagse eisen, zonder afbreuk te doen aan de kenmerken van de dijkwoning.

 

ENG 

This characteristic dike house undergoes a stunning transformation, where the front part facing the dike is preserved and the back house is fully modernized with a thatched roof. As an addition to the existing structure, an extension has been created, seamlessly blending with the back house. This extension is beautifully designed with a visible oak beam construction. The design has successfully preserved the character of the dike house while incorporating modern elements and functionalities. The thatched roof contributes to the house’s character, while the slender extension adds a contemporary and refined aspect. The oak beam of the extension is not only visually appealing but also structurally significant. It creates a harmonious interplay of old and new elements. This design is a successful combination of preserving the character of the dike house, modernizing the spaces, and creating an elegant extension. The result is a harmonious and timeless home that meets contemporary standards without compromising the features of the dike house.

 

error: copyright MxM - architecture+design