PAVILION  BAMBOO

project: PAVILION x BAMBOO

status: concept

program: leisure

NL

Het bamboe paviljoen is ontworpen om een verbinding tot stand te brengen tussen mens en natuur, zodat ze innerlijke rust kunnen ontdekken. Verscholen in het landschap, versmelt het paviljoen naadloos met de omliggende natuur en architectonische elementen. Deze omgeving vraagt om een harmonieuze relatie met de natuurlijke wereld. De organische structuur van het paviljoen balanceert op elegante wijze de interactie tussen licht en schaduw, en past zich perfect aan het tropische klimaat aan. Het doel ervan is om beschutting te bieden aan de gebruikers en tegelijkertijd een gevoel van verbondenheid met de natuurlijke omgeving te bevorderen. De organische vorm van het paviljoen vloeit moeiteloos samen met de omgeving, waardoor een naadloze integratie met het omliggende landschap ontstaat.

ENG

The bamboo pavilion is designed to establish a profound connection between individuals and nature, allowing them to discover inner tranquility. Nestled within the landscape, the pavilion seamlessly blends with the surrounding nature and architectural elements. This enchanting environment calls for a harmonious relationship with the natural world. The organic structure of the pavilion gracefully balances the interplay of light and shade, perfectly adapting to the tropical climate. Its purpose is to provide shelter to its occupants while fostering a deep sense of connection with the natural surroundings. The organic shape of the pavilion effortlessly merges with its environment, creating a seamless integration with the surrounding landscape.

error: copyright MxM - architecture+design